T́nh Thánh Giá

01 T́nh Thánh GiáMỹ Huyền
02T́nh Ngài thương conKhánh Ly
03T́nh tự hiến3Việt Dũng
04T́nh Chúa mùa xuân bất tậnHương Lan
05T́nh Chúa đốt cháy tim conLm, Xuân Nguyên
06Thời gian trôi không ngừngHương Lan
07T́nh Chúa dẫn conMỹ Huyền
08T́nh Chúa cao vờiKhánh Ly
09Tâm t́nh một tạo vậtThế Sơn
10T́nh Cha tuyệt vờiTú Quyên

Audio CD Thánh Ca
                  T̀NH THÁNH GIÁ

12832 Garden Grove Blvd  #C&D,
Garden CD 92683 Tel. 714-636-3002
1-800-345-7047
Fax. 714-636-4014 2006
ASIA Entertainment Inc

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

____________________________________________________________

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng