Tnh trời Thập Tự

01 Lời kinh ăn năn                      Lệ Hằng
02 Tnh trời Thập Tự                   Ngọc Lan
03 Trở về bn Cha                   Vũ Khanh
04 Tm tnh ca 3                         Lệ Hằng
05 Tm tnh ca                            Lệ Hằng
06 Lời vọng tnh yu 1                Elvis Phương
07 Lời vọng tnh yu 2                Lệ Hằng
08 Dưới chn Thập Tự                Lệ Hằng
09 Cha l nơi con an nghỉ         Khnh Ly
10 Người yu ti                         Lệ Hằng
11 Niềm vui c Cha                   Việt Dũng
12 Nếu ....!                                   Khnh Ly

Audio CD TNH TRỜI THẬP TỰ
Thnh Ca Ma Chay Thồng Hối v Ăn Năn

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

____________________________________________________________

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Gp
                        Thnh Ca Tin Mừng