Ma chay v phục sinh

01 Cha sống lại rồi Thnh Tm
02 Niềm vui Thập Gi Cao Duy-Triệu Yn
03 Hoan ca Phục sinh Hng Ln
04 Khc ht vượt qua Viết Chung
05 Mừng ca khải hon Nhật Minh
06 Phục sinh khơi nguồn sống mới Minh Chiết - Nhật Tn
07 Cha đ sống lại Tốp ca
08 Alleluia ht ln người ơi Sĩ Tn - Hợp ca
09 Mẹ cn đứng đ Nhật Minh - Hợp ca
10 Ngi l Thin Cha Hải Linh - Hợp ca

Audio CD MA CHAY V PHỤC SINH 3
                      (Sm hối v canh tn 4)
Ca trưởng: Đinh Thiện Bản
Ca đon:    Đức Mẹ Hằng Cứu Gip

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

____________________________________________________________

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)