Họp mừng vượt qua

 

01 Mo dau
02 Chua mot niem thuong xot
03 Vinh qang
04 Dieu an moi
05 O dau co ban ai
06 Ngai gan lay
07 Thap gia cao ngat
08 Vang len
09 Nay nguoi ngu me
10 Con hay nho rang
11 Chua hien tri
12 Chien Vuot qua
13 Dan Chua hoi

Audio CD: HỌP MỪNG VƯỢT QUA
Cố Linh Mục Gioan Kim Hoàng Kim

Cố vấn:                               Lm Anrê Đỗ Xuân Quế
Biên tập và thực hiện:          Đinh Công Huy
Ḥa âm, phối khí và mix:      Ns Phạm Kim
Chủ nhiệm:                        Vũ Trung kiên
Dàn dựng:                          Phan Thanh Dũng
Tŕnh bày                             Domini Design

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn