Hoan ca phục sinh

01 Nếu người không sống lại Mỹ Huyền
02 Thập giá trên đường chiều Anh Dũng
03 Bài ca Alelluia Loan Châu
04 Dạo ca đường Thập tự Jhonny Dũng
05 Niềm vui Phục sinh Như Mai
06 Người yêu tôi chết Việt Dũng
07 Đạo ca Thập tự Khánh Ly
08 Nói với Người yêu Lm, Văn Chi
09 Trang t́nh sử mới Như Mai
10 Người đă yêu tôi Jhonny Dững
11 Như lời tri ân Lm, Văn  Chi

Audio CD HOAN CA PHỤC SINH
Linh mục Paul Văn Chi

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

____________________________________________________________

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)