Đường t́nh Thập Tự

01 Đường t́nh nào                                Cam Thơ
02 Đỉnh cao Thánh Giá                          Nữ tu Như Mai và tốp ca nữ tu T
03 Con đường nào Ngài đă đi qua         Kim Thúy
04 Đường t́nh Thập giá                         Nữ tu Như Mai
05 T́nh yêu Thánh Giá                           Trần Ngọc
06 Niềm đau của Mẹ                              Thanh Lam
07 Hoan ca Phục Sinh                            Kim Liên và tốp ca
08 Ánh lửa Phục Sinh                             Lệ Hằng
09 Chúa đă sống lại                                La Sương Sương
10 Lên núi Sion                                       Bạch Hùng và Tốp ca

CD Audio ĐƯỜNG T̀NH THẬP GIÁ
                  VietCatholic 2004

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

____________________________________________________________

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng