Ging Sinh v tổng hợp 3
Bai Thanh Ca Buon - Elvis Phuong
Bai Thanh Ca Buon - Hoang Liem
Bai Thanh Ca Buon - Manh Quynh
Bai Thanh Ca Buon - Nhat Quan
BONG NHO GIAO DUONG - Le Hang
Bong Nho Giao Duong - Manh Quynh
Born of Mary - Tam Ca Ao Trang
Cao Cung len - Anh Dung
Cao Cung Len - Ngoc Hue
Cao Cung Len -Ngoc Hue
Chieu Vuong Cung Con Nho Khong Em - Ky Anh
Christmas country style - The Statlers
Chua Hai Dong
Chua Ra Doi - Hop Xuong
Con Quy Lay Chua - Huong Lan
Con Quy Lay Chua - Ngoc Hue
Con Quy Lay Chua Tren Troi -Ngoc Hue
Cung Di BeLem - Hop Xuong
Dem Ky Niem - Huong Lan & Tuan Vu
Dem Ky Niem - Nhu Quynh ,Thai Chau
Dem Thanh Vo Cung - Anh Dung
DEM THANH VO CUNG - Elvis Phuong
Dem Thanh Vo Cung -Thai Hien
Dem Thanh Vo Cung
Diep Khuc Dem Noel - Chung Tu Luu
Du Am Mua Giang Sinh - Huong Lan
DU AM MUA GIANG SINH - Tuan Vu
Feliz Navidad - Boney M
Feliz Navidad
Giang Sinh Ki Niem
Giang Sinh Ky Niem - Elvis Phuong
Giang Sinh Ky Niem - Manh Quynh
Giang Sinh Ky Niem -Manh Dan -Manh Duy
Giang Sinh Trong Mai Ngheo - Huong Lan.mp3
Giang Sinh Xua - Don Ho
Giang Sinh Xua
Green sleeves - Tam Ca Ao Trang
Grown up Christmas list - Natalie Cole
Hai Mua Noel - Manh Quynh
Hai Mua Noel - Vu Khanh
Halleluia Chorus - George F.Handel
Hang Belem - Hong Nhung
Hop Khuc Anh Sao Nua Dem - Nini, Uyen Mi, Quynh Huong
Hop Khuc Giang Sinh '98 - Nhu Mai, Julie
Jingle Bell - Boney M
Jingle Bell - Hong Nhung, Tam Ca Ao Trang
JINGLE BELL - Thy Thy
Jingle Bells -Kieu Nga
Joy of the World - Hong Nhung
Joy to the world - Boney M
L.K. Anh Sao Nua Dem - Nini-U.My- Q.Huong
L.K.Thanh Ca Huy Hoang - Don Ho
L.K.Thanh Ca Vao Doi - Vina-Nini-L.N.Tien
L.K.Thanh Ca Vo Bien - Lilian-Sy Dan
La Thu Tran The - Huong Lan, Duy Khanh


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn


DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)
 
                                           
                                      Thư từ -  Gp