Tuyển tập 11 ca khúc
 THÁNH HÓA GIA ĐÌNH
-năm tháng gia đình 2018-

 
QUẢNG ĐẠI DÂNG HIẾN

Title Artist Album
0:00

00. Nhớ về Tổ tiên
01. Lời kinh gia đình
02. Lời kinh cho mẹ
03. Lời nguyện tin yêu
04. Nhớ ơn cha mẹ
05. Tình Chúa trong gia đình
06. Xin cho gia đình
07. Chúa trong gia đình
08. Thánh hóa gia đình
09. Men cho đời
10. Hát Về cha mẹ

 

“Để có được âm thanh trung thực và chất lượng tốt, và để ủng hộ Album,
xin Quý Vị tìm mua CD gốc tại các cửa tiệm, nhà sách Công Giáo trên toàn quốc.
Chân thành cám ơn Quý Vị.”

Trang Audio books

Trang Karaoke Thánh Ca