Thiên Chúa và con người

01. Thiên Chúa là t́nh yêu
02. Con người là huyền nhiệm

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bài giảng này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)