Chuyện Thánh Têrêsa

01 Chuyện thánh Têrêsa
02 Chuyện thánh Têrêsa
03 Chuyện thánh Têrêsa
04 Chuyện thánh Têrêsa
05 Chuyện thánh Têrêsa
06 Chuyện thánh Têrêsa
07 Chuyện thánh Têrêsa
08 Chuyện thánh Têrêsa
09 Chuyện thánh Têrêsa
10 Chuyện thánh Têrêsa
11 Chuyện thánh Têrêsa
12 Chuyện thánh Têrêsa
13 Chuyện thánh Têrêsa
14 Chuyện thánh Têrêsa
15 Chuyện thánh Têrêsa
16 Chuyện thánh Têrêsa

CD LẼ SỐNG
       Suy Niệm và Cầu Nguyện
       Chuyện Thánh Têrêsa Hài Đồng

______________________________________________________

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

Xin chờ ít... giây để tải phim)
Có thể Reload hoặc
Refresh để đạt kết qủa tốt hơn)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                           Audio Tin Mừng